Спілка молодих державних 
службовців України

Спілка молодих державних службовців України

Всеукраїнське об'єднання молоді на державній службі.

 Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Спілка молодих державних службовців України» заснована у 2000 році з метою сприяння розбудові демократичної правової української держави із відкритим громадянським суспільством, формування нової високопрофесійної еліти державних службовців.
     Спілка налічує понад 1000 членів, що працюють в міністерствах, державних комітетах (державних службах), центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом та інших органах державної влади та місцевого самоврядування. Спілка працює по визначеним напрямкам та має понад 50 місцевих осередків по всій території України.

Основні напрями діяльності: 

сприяння реформуванню системи державного управління України;
сприяння у створенні необхідних умов для професійної самореалізації
молодих державних службовців;
реалізація державних програм та громадських ініціатив, спрямованих на
розвиток державної служби в Україні;
популяризація державотворчого процесу та державної служби серед
молоді;
безкоштовне надання методичної, інформаційної та юридичної допомоги молодим державним службовцям України;
сприяння європейській інтеграції України та розвиток міжнародних контактів серед молодих державних службовців.